Online Quiz Management System

All available quizzes

Available on: 18 Feb 20 01:22 PM


Các câu hỏi: 1 | Duration: 10 Min.

Available on: 02 Jul 19 12:55 AM

一、 HSK(五级)分三部分: 1.听力(45 题,约 30 分钟) 2.阅读(45 题
Các câu hỏi: 100 | Duration: 125 Min.

Available on: 27 Jun 19 11:18 PM

一、HSK(四级)分三部分: 1.听力(45 题,约 30 分钟) 2.阅读(40 题,
Các câu hỏi: 100 | Duration: 105 Min.

Available on: 22 Jun 19 12:32 AM

ĐỀ THI THỬ THPT TIẾNG TRUNG 2019 (Biên soạn bởi cô Hoài Phương - GV.TS Khoa Trung Đ
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 20 Jun 19 11:40 PM

150 câu trắc nghiệm chuyên sâu dạng đề GIẢI THÍCH TỪ Một phần thi không thể
Các câu hỏi: 150 | Duration: 90 Min.

Available on: 20 Jun 19 11:17 PM

一、HSK(四级)分三部分: 1.听力(45 题,约 30 分钟) 2.阅读(40 题,
Các câu hỏi: 100 | Duration: 105 Min.

Available on: 18 Jun 19 11:11 PM

200 câu trắc nghiệm chuyên sâu dạng đề CHỌN ĐÁP ÁN ABCD THÍCH HỢP ĐIỀN VÀO C
Các câu hỏi: 200 | Duration: 120 Min.

Available on: 14 Jun 19 01:38 AM

ĐỀ THI THỬ THPT TIẾNG TRUNG 2019 (Biên soạn bởi cô Hoài Phương - GV.TS Khoa Trung Đ
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 10 Jun 19 12:18 AM

ĐỀ THI THỬ THPT TIẾNG TRUNG 2019 (Biên soạn bởi cô Hoài Phương - GV.TS Khoa Trung Đ
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 09 Jun 19 10:58 PM

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG T
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 09 Jun 19 05:31 PM

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG T
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 09 Jun 19 01:28 PM

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG T
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 08 Jun 19 08:42 PM

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG T
Các câu hỏi: 50 | Duration: 60 Min.

Available on: 01 Jun 19 02:22 PM

一、HSK(四级)分三部分: 1.听力(45 题,约 30 分钟) 2.阅读(40 题,
Các câu hỏi: 100 | Duration: 105 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分: 1.听力(40 题,约 35 分钟) 2.阅读(30 题
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 01 Jun 19 05:56 PM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 23 May 19 12:16 AM

一、 HSK(三级)分三部分:1.听力(40 题,约 35 分钟)2.阅读(30 题, 30
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 21 May 19 03:52 PM

一、 HSK(三级)分三部分: 1.听力(40 题,约 35 分钟) 2.阅读(30 题
Các câu hỏi: 80 | Duration: 90 Min.

Available on: 18 May 19 04:54 PM

一、HSK (二级)分两部分:1.听力(35题,约25分钟)2.阅读(25题,22分
Các câu hỏi: 60 | Duration: 60 Min.

Available on: 18 May 19 01:15 PM

一、HSK (二级)分两部分:1.听力(35题,约25分钟)2.阅读(25题,22分
Các câu hỏi: 60 | Duration: 60 Min.Back    Next    Login
ip của bạn là 18.206.92.240 - Powered by Quiz.edu.vn